Google+ El s. XXI en violeta: Dades d’incidència de la violència contra les dones a la UE

"Em declare en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguen antics"

Mary Wollstonecraft

dimarts, 10 de juny de 2014

Dades d’incidència de la violència contra les dones a la UE

Segons una recent enquesta de l’Agència Europea pels Drets Fonamentals (FRA) la incidència de la violència física o sexual patida per les dones en qualsevol moment de la seva vida (des dels 15 anys) per part d’alguna parella, a Espanya és del 12% i el 4% respectivament. A Europa del 20% i del 7%. Els percentatges a Espanya arriben fins al 33% si comptem la violència psicològica, i al total de països la UE al 43%.


S’ha de destacar també que a Espanya el percentatge de dones que després de patir la violència contacten amb un centre de salut és del 26%, en front del 20% que ho fa amb la policia. Això remarca l’important paper dels i les professionals de la salut en la detecció i la intervenció en l’àmbit de la violència contra la parella.


Podeu consultar un resum dels resultats que ha elaborat el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre les dades d’Espanya aquí.

Pel que fa al consum de la parella actual, l’enquesta relaciona el consum d’alcohol amb l’increment de la incidència de la violència física i sexual a Europa. En aquelles parelles on l’home, segons la dona, no beu o beu poc com per embriagar-se, la incidència de la violència és del 5% mentre que en aquelles parelles on ell s’emborratxa una o més vegades al mes el percentatge puja fins al 23%.

De manera semblant, la incidència de la violència psicològica puja fins el 46% quan els homes s’emborratxen habitualment, sempre segons les dones, mentre que en relacions on ell no beu o beu sense emborratxar-se la incidència és del 19%.