Google+ El s. XXI en violeta: Sobirania alimentària des d'una perspectiva feminista

"Em declare en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguen antics"

Mary Wollstonecraft

dimecres, 17 d’abril de 2013

Sobirania alimentària des d'una perspectiva feminista
Miriam Nobre és una activista brasilera que lluita per visibilitzar una realitat moltes vegades invisible com és el fet que les dones, només amb accés al voltant del 2% de les terres i els recursos del planeta, son en realitat les que produeixen el 80% dels aliments. Les dones del món (les del sud i també les que aposten per l’agroecologia al nord) treballen la terra, transformen els aliments i els distribueixen i, en moltes ocasions son feines sense remuneració que s’afegeixen a les tasques domèstiques que realitzen.