Google+ El s. XXI en violeta: Marina Albiol (EU): “El percentatge de dones que volen avortar derivades a clíniques privades són perversos”

"Em declare en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguen antics"

Mary Wollstonecraft

divendres, 17 de maig de 2013

Marina Albiol (EU): “El percentatge de dones que volen avortar derivades a clíniques privades són perversos”

Esquerra Unida preguntarà pel cost que suposa aquesta derivació a  clíniques privades.
 

La diputada autonòmica d’EUPV ha explicat que “cada volta es fan menys avortaments en els hospitals públics perquè el Consell deriva les dones a les clíniques privades”. Així, la parlamentària autonòmica ha demanat que s’establisquen els “mecanismes necessaris per a que totes les dones que vulguen avortar en un hospital públic ho puguen fer”. Albiol ha destacat, arran de la resposta del conseller Llombart que detalla les xifres, el “baixíssim percentatge que correspon a la sanitat pública, que ha passat del 4.46% a l’1,7%”. “El nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs es manté més o menys estable, tot i això les que es realitzen en la sanitat pública disminueixen del 2010 al 2011”, afegeix.
 

La parlamentària autonòmica preguntarà al conseller Llombart si ”té alguna previsió per a modificar aquesta anòmala situació”, ja que segons explica Albiol, es tracta de “l’únic procés quirúrgic en que es donen aquest
percentatges de derivació a la sanitat privada”. La diputada d’esquerres també preguntarà pel “cost que suposa realitzar aquesta prestació fora de la xarxa sanitària pública”. “La legislació que permet l’objecció deconsciència és perversa perquè les dones no poden avortar en un hospital públic i han d’anar a una clínica privada”, conclou Albiol.

València, 17 de maig del 2013