Google+ El s. XXI en violeta: RETALLADES PER A TOTS I TOTES... MENYS PER ALS GRUPS ANTIAVORTISTES

"Em declare en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguen antics"

Mary Wollstonecraft

dissabte, 22 de setembre de 2012

RETALLADES PER A TOTS I TOTES... MENYS PER ALS GRUPS ANTIAVORTISTES“És indignant veure que no hi ha retallades del Consell als grups antiavortistes”


La diputada autonòmica d’EUPV ha criticat durament les resolucions dictades per la Conselleria de Benestar Social que repartirà un total de 100.000 euros en ajudes econòmiques a nombrosos col·lectius antiavortistes, “els quals es dedicaran simplement a fer efectius projectes i programes per evitar que les dones avorten i puguen decidir per elles mateixa. Aquestes ajudes són un premi als grups antiavortistes i són insultants, a més, en un moment en el què el Consell retalla en tots els serveis socials”, arremet.
López Barceló acusa al govern de Fabra “de seguir acontentant com sempre a la jerarquia eclesiàstica. El que fa és prioritzar i repartir ajudes d’aquest tipus, i no d’altres tan importants com les ajudes per combatre la violència de gènere, el risc d’exclusió de menors, els discapacitats o dependents. El descaro del PP en les seues prioritats és immens i causa un tremend greuge comparatiu”.
Esquerra Unida lamenta que el Consell, “no tinga problemes econòmics per a repartir ajudes als grups antiavortistes”, ironitza la parlamentària. “És insultant veure que per aquesta causa, no existeixen demores. El PP valencià actua de palmer de Gallardón, fent-li el camí fàcil en la seua creuada contra la Llei de l’Avortament i imposant eixa moral ultraconservadora que arranca la llibertat de les dones a decidir sobre el seu embaràs”, conclou.

Esther L. Barceló (EU): “Es indignante ver que no hay recortes del Consell a los grupos antiabortistas”

La diputada autonómica de EUPV ha criticado duramente las resoluciones dictadas por la Conselleria de Bienestar Social que repartirá un total de 100.000 euros en ayudas económicas a numerosos colectivos antiabortistas, “los cuales se dedicarán simplemente a hacer efectivos proyectos y programas para evitar que las mujeres aborten y puedan decidir por ellas mismas. Estas ayudas son un premio a los grupos antiabortistas y son insultantes, además, en un momento en el que el Consell recorta en todos los servicios sociales”, arremete.

López Barceló acusa al gobierno de Fabra “de seguir contentando como siempre a la jerarquía eclesiástica. Lo que hace es priorizar y repartir ayudas de este tipo, y no otras tan importantes como las ayudas para combatir la violencia de género, el riesgo de exclusión de menores, los discapacitados o dependientes. El descaro del PP en sus prioridades es inmenso y causa un tremendo agravio comparativo”.

Esquerra Unida lamenta que el Consell, “no tenga problemas económicos para repartir ayudas a los grupos antiabortistas”, ironiza la parlamentaria. “Es insultante ver que para esta causa, no existen demoras. El PP valenciano actúa de palmero de Gallardón, haciéndole el camino fácil en su cruzada contra la Ley del Aborto e imponiendo esa moral ultraconservadora que arranca la libertad de las mujeres a decidir sobre su embarazo”, concluye.