Google+ El s. XXI en violeta: Tallers sobre decreixement

"Em declare en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguen antics"

Mary Wollstonecraft

dimecres, 10 de març de 2010

Tallers sobre decreixement

Resulta evident el fet que la societat de creixement ha superat els seus límits. Aquest model, no és desitjable des d'un punt de vista ambiental i social, ja que es troba construït sobre la misèria de la major part dels sers humans i sobre el deteriorament de l'entorn de què depenem. L'actual crisi va ser causada pel ser humà, correspon i és la facultat de la humanitat ser artífex de les solucions.

Posar en dubte el model capitalista de creixement il·limitat implica qüestionar també el paradigma del patriarcat com a sistema social i moral que ho sustenta. El patriarcat i el capitalisme s'han apropiat de la naturalesa i del cos de les dones, un procés que considera tant a l'ecosistema com a les dones matèria primera.

Per a poder arribar a societat sostenible i igualitària, fa falta qüestionar el paper prioritari que donem al mercat, Tenim que redefinir i revalorar els conceptes bàsics de treball, de benestar i d'ocupació. La proposta de la Ciutadania reclamen el dret i les possibilitats de reorganitzar la nostra societat de forma col·lectiva.

Aquests Tallers, el que vam fer el dissabte 30 de gener i aquest del proper dissabte 13 de març del 2010, es dediquen sobretot a investigar, comunicar i crear alternatives, eixint del discurs exclusivament crític.

En este interès, SODEPAU I ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE VALÈNCIA volem animar-vos a participar.


TALLER II
Dissabte, 13 de març del 2010. De 10 a 14 hores.

Coordina: Soraya García Guerrero i Marta Monasterio Martín, Ambdós són fundadores del grup d'Ecofeminisme en Ecologistes en Acció Madrid i treballen en Pandora Mirabilia, una cooperativa dedica al gènere i la comunicació.

- El patriarcat com a sistema de dominació que sosté al capitalisme i l'alimenta.
- De com funcionen el capitalisme i el patriarcat actuals. Les crisis generades per este model:

- Crisi alimentària
- Crisi de les cures
- Crisi ecològica
- Crisi social

- L'ecofeminisme com la unió de feminisme i ecologisme social.

- Què significa decréixer? - Atenció al cuidat i el manteniment de la vida: la CUIDATDANIA

- Reformulació dels conceptes de treball (per un treball que sostinga la vida), de temps, de benestar.

- L'ecosocialisme

Per a inscriure's:

SODEPAU. Tfn.: 96.3917694 VESPRADES DE 18 A 20 HORES

ECOLOGISTES EN ACCIÓ. valencia@ecologistesenaccio.org