Google+ El s. XXI en violeta: Ressenya: Homosexuals i Transsexuals: els altres represaliats i discriminats del franquisme, des de la memòria històrica

"Em declare en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguen antics"

Mary Wollstonecraft

dilluns, 17 d’agost de 2009

Ressenya: Homosexuals i Transsexuals: els altres represaliats i discriminats del franquisme, des de la memòria històrica

Llibre: Eres Rigueira, José Benito; Villagrasa Alcaide, Carlos (coord.), Homosexuals i Transsexuals: els altres represaliats i discriminats del franquisme, des de la memòria històrica, Bellaterra, Barcelona, 2008.

Aquest és un llibre que reivindica la memòria. Sovint, quan analitzem la repressió franquista, ens oblidem de la persecució social, política, mèdica i religiosa que patiren les persones amb una orientació sexual distinta del model heterosexual-masclista dominant a l’època fosca de la dictadura.

Aquest llibre feia falta. És una obra col·lectiva de diversos autors i autores. Des de diferents òptiques (el dret, la medicina, la política) s’analitza quin va ser el preu que haveren de pagar les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals que visqueren una època en la que el sistema les considerava perilloses, pecadores i/o malaltes, que continua sent dramàticament real, ara mateix, per a milions de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals d’altres punts del planeta. Aporta testimonis, en primera persona, d’homes i dones que patiren la més brutal de les repressions per estimar algú del seu mateix sexe, per posar-se un parell de tacons, sent un home, o per prendre un vi a un bar sent una dona.

És difícil no emocionar-se en llegir cadascuna de les històries que recull. També és difícil imaginar com seria la vida quotidiana viscuda d’amagat, sabent que una mirada equivocada pot portar-te directament a comissaria.

És un llibre que haurien de llegir aquelles persones que pensen que la dictadura fou “un període plàcid”. És un llibre que hauríem de llegir tots i totes, perquè la societat democràtica té un deute amb el col·lectiu LGTB i perquè moltes vides, massa, es quedaren pel camí.

S’analitzen, pas a pas, els diferents mecanismes de control i repressió: legals (Ley de Vagos y Maleantes, Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social i, finalment, la Ley de Escándalo Público); judicials (les accions del temut jutge Antonio Sabater Tomás); mèdiques (internament, teràpies aversives com l’electroxoc o la lobotomia) i policials. També s’exposen les estratègies de resistència, individuals i col·lectives.

Destaca la situació patida per les lesbianes, doblement invisibles a una societat que considerava una dona un “complement”, i per les persones transsexuals, que patiren una repressió especialment cruel i, malgrat això, foren les primeres en eixir al carrer i posar-se al capdavant de les manifestacions.

En definitiva, aquest és un llibre que ens permet no oblidar totes eixes persones que es jugaren literalment la vida pels drets i les llibertats de tots i totes.
Eva Benet