Google+ El s. XXI en violeta: “La interrupció voluntària de l'embaràs és una decisió totalment personal i l'última paraula hem de tenir-la les dones”

"Em declare en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguen antics"

Mary Wollstonecraft

dilluns, 1 d’octubre de 2012

“La interrupció voluntària de l'embaràs és una decisió totalment personal i l'última paraula hem de tenir-la les dones”


 “La interrupció voluntària de l'embaràs és una decisió totalment personal i l'última paraula hem de tenir-la les dones”

La regidora del grup municipal d'Esquerra Unida, Rosa Albert, juntament amb la resta de grups de l'oposició, ha sol·licitat mitjançant una moció que l'Ajuntament exigisca al govern central el manteniment de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs. Per a l'edil d'esquerres, “en EUPV defensem el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, sobre si volen ser mares o no i en què moment de la seua vida. Es tracta d'una decisió personal en la qual la ultima paraula hem de tenir-la les dones”.
En aquest mateix sentit, Albert ha recordat que la història “ens ha demostrat que quan s'ha il·legalitzat o prohibit la interrupció voluntària de l'embaràs no s'han reduït els mateixos, més aviat al contrari, la qual cosa ha aconseguit és convertir-ho en un procediment d'alt risc per a la salut i la vida de les dones”. Per tot açò, “entenem que la reforma que pretén abordar el PP d'aquesta llei suposa no solament una reculada en els drets de la dona sinó la volta a pràctiques clandestines, absolutament indesitjables en un estat democràtic que defensa una societat plural”.

Albert: “La interrupción voluntaria del embarazo es una decisión personal y la última palabra debemos tenerla las mujeres”

La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, junto con el resto de grupos de la oposición, ha solicitado mediante una moción que el Ayuntamiento exija al gobierno central el mantenimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Para la edil de izquierdas, “en EUPV defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre si quieren ser madres o no y en que momento de su vida. Se trata de una decisión personal en la que la ultima palabra debemos tenerla las mujeres”.
En este mismo sentido, Albert ha recordado que la historia “nos ha demostrado que cuando se ha ilegalizado o prohibido la interrupción voluntaria del embarazo no se han reducido los mismos, más bien al contrario, lo que ha conseguido es convertirlo en un procedimiento de alto riesgo para la salud y la vida de las mujeres”.
Por todo ello, entendemos que la reforma que pretende abordar el PP de esta ley  supone no solo un retroceso en los derechos de la mujer sino la vuelta a prácticas clandestinas, absolutamente indeseables en un estado democrático que defiende una sociedad plural”.