Google+ El s. XXI en violeta: Patint els governants del nostre País

"Em declare en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguen antics"

Mary Wollstonecraft

dissabte, 20 d’octubre de 2012

Patint els governants del nostre PaísIntersindical Valenciana denuncia la falta de imparcialitat que demostra el Govern Valencià a l’hora de convidar a actes institucionals a organitzacions que són crítiques amb ell


Viernes 19 de octubre de 2012


Vos adjunte nota de premsa al respecte de la sessió de les Corts Valencianes swl 17 d’Octubre on es debatia el projecte de/llei de violència contra la Dona de la Comunitat Valenciana/, a la qual la directora general de la Dona no ens va convidar, com a la resta de profesionals i organtizacions que al seu moment forem crítiques amb el text. Celia Ortega ha volgut així amagar el nostre treball, ningunejant-nos de nou. Però el que no pot fer és borrar el DIARI DE SESSIONS de les Corts, on estan totes les compareixences i es pot comprovar el que hem dit cadascuna de les organitzacions i persones que assistirem.

Intersindical també he enviat correu als grups parlamentaris de l’oposició per tal que presenten pregunta parlamentaria sobre els criteris seguits a l’hora de convidar i el perquè no ho han fet a totes les persones i organitzacions que compareguerem en qualitat d’expertes en l’esmentada comissió i només ho han fet a algunes.

NOTA DE PREMSA

El sindicat ha tingut coneixement que en la sessió de les Corts Valencianes de hui en la qual es debatia el projecte de Llei contra la violència de la Dona a la Comunitat Valenciana, projecte del qual Intersindical en el seu moment -tal com consta en el diari de sessions de les Corts Valencianes- va donar la seua opinió en comparencència davant la Comissió d’Igualtat creada a l’efecte i en la qual sindicats, professionals i associacions diferents van acudir en qualitat d’expertes per a valorar i proposar millores de la llei, la Direcció general de Família i Dona només ha convidat -mitjançant cridada telefònica el dia d’ahir- a representants de dos sindicats i poques persones més, al•legant que eren les persones expertes que en el seu moment van comparèixer en la citada Comissió.

Tanmateix la Direcció General -de la qual sembla ha hagut una bona representació en l’acte- ha deixat fora a Intersindical Valenciana i a professionals com el president de l’Audiència Provincial d’Alacant, la Fiscal de Violència de Gènere, la representant i portaveu de la Plataforma Feminista, la representant de Juristes THEMIS; entre moltes altres. En resum, totes aquelles persones que s’han mostrat crítiques amb el projecte de llei per les seues múltiples mancances i que van deixar palesa la falta de voluntat política del govern valencià en la qüestió de combatre la violència contra les dones, en no dotar la llei pressupostàriament ni haver desenvolupat en huit anys res de l’establit en la Llei estatal.

Macu Gimeno

Portaveu i Coordinadora de l’Àrea de la Dona Intersindical ValencianaCastellón: La única Casa de Acogida de mujeres en exclusión cierra por 120.000 euros de deuda


Lunes 1ro de octubre de 2012


Chelo Pastor / Víctor Navarro | Castellón 28/09/2012 El Mundo

Una semana después de asegurar a este rotativo que el pago de los 120.000 euros que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social adeuda a la plantilla de la Casa de Acogida de Castellón sería prioritario para el Consell nada más cobrar el Fondo de Liquidez Autonómico, en lugar de hacer efectivo el pago, se comunica el inmediato cierre de este recurso social.

Así ocurría este jueves, cuando la presidenta de la asociación Mujeres en Igualdad que gestiona la vivienda tutelada, notificó a las trabajadoras que este viernes serán reubicadas las dos únicas usuarias y sus respectivos hijos y que el próximo lunes se echa el cierre definitivo a un recurso social público que lleva nueve años funcionando en la capital de La Plana.

El cierre de la casa no sólo supone que ocho profesionales se van al paro, sin cobrar las 12 nóminas atrasadas y tras acumular retrasos en el cobro de sus honorarios desde 2010, sino que "se deja sin atención a las mujeres de la provincia de Castellón en riesgo de exclusión social" porque dicho servicio sólo lo venía prestando la vivienda tutelada de la capital de La Plana, tal y como advierte una de las damnificadas por la decisión del Consell.

"Desde hace tres años en que se desdoblaron las competencias de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, la Casa de Acogida se destinó a exclusión social, dependiendo de Bienestar Social, mientras que al Centro de Atención Integral, también sito en la capital, se han ido derivando las víctimas de violencia", dependiente de Justicia.